Avvattningsrännor för belastningsklasser A 15 till E 600
Avvattning och kantsystem för idrottsarenor

ANRIN etablerar sig i Norden!

04.10.2017 | ANRIN GMBH
För första gången i ANRINs historia så startas nu ett helägt dotterbolag upp utanför Tysklands gränser. ANRIN Nordic kommer att verka på den nordiska marknaden med målet att komma närmare våra kunder och stärka/etablera varumärket ANRIN. ANRIN Nordic kommer också att ha ett centrallager som kommer serva de nordiska länderna med våra produkter.

Kontakta oss för mer information om ANRIN Nordic och hur vi kan hjälpa dig.
 
 
 
 

ANRIN avvattningsrännor installeras i Marieholmstunneln

04.10.2017 | ANRIN GMBH
Trafiksystemet runt Tingstadstunneln i Göteborg är komplext: här sammanstrålar vägarna E6, E20, E45 samt kommunala huvudvägar inom ett begränsat område. Marieholmstunneln som byggs under göta älv ska ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tinstadsmotet/Ringömotet. Tunneln byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktningen.

Till det här projektet har ANRIN DRAIN SF-300 och ANRIN DRAIN SF-200 levererats tillsammans med specialbyggda sandfång för att lösa de utmaningar som finns i projektet.

”Det påvisar vår styrka till att leverera produkter som uppfyller alla hårda krav och certifieringar som trafikverket ställer.” Säger Magnus Zander, ansvarig projektledare från ANRIN.

Kontakta Magnus Zander för mer information
Magnus Zander
E-post: magnus.zander@anrin.se
Tel: 010-209 9 209
 
 
 

ANRIN avvattningsrännor hos Ericsson

04.10.2017 | ANRIN GMBH
Ericsson har byggt en ny stor datahall i Rosersberg, norr om Stockholm. Till det projektet har flera hundra meter av SF-300 ränna levererats och installerats.

”Genom våra snabba leveranser och uppvisande av alla certifieringar fick vi möjlighet att leverera våra rännor i etapp 2.” Säger Mikael Holmberg, ansvarig projektledare från ANRIN.

För mer information kontakta Mikael Holmberg
Mikael Holmberg
E-post: mikael.holmberg@anrin.se
Tel: 010-209 9 209
 
 
 

ANRIN produktkvalitet

04.10.2017 | ANRIN GMBH
ANRIN innehar ISO9001:2015 som innebär att vår organisation och produktion alltid genomförs med kvalité och säkerhet. Våra produkter innehar också KOMO-certifikat som utfärdats av ackrediterad KIWA partner. Våra certifieringar följs upp minst var tredje månad av oberoende part för att kontrollera vår kvalité och att våra produkter följer de högt ställda kraven.

ANRIN är en partner att lita på, det har vi bevis på!