ANRIN Avvattningssystemet

Översikt - Belastningsklasser

 
 

Den maximalt förväntade lasten, tillsammans med falltyper och utseende, är ett avgörande kriterium för valet av avvattningssystem. Belastningsklasserna och relaterade områden är definierade i EN 1433 / DIN 19580.
 

Belastningsklasser

Belastningsklasser


ANRIN Drain
Kantförstärkta rännor
ANRIN Drain
Rännor för tung belastning
ANRIN Drain
Slitsade rännor
A 15
B 125
C 250
D 400*
E 600*  
F 900*    

* Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar