ANRIN Avvattningssystemet

Översikt - Användningsområde

 
 

ANRIN avvattningssystem kan bli integrerad i de flesta olika områden som kräver avdränering. Avvattningsrännor och galler från ANRIN innebär en säker och hållbar lösning för alla olika förutsättningar och designutföranden.
 

ANRIN Avvattningssystemet - Användningsområde

AnvändningsområdeANRIN Drain
Kantförstärkta rännor
ANRIN Drain
Rännor för tung belastning
ANRIN Drain
Slitsade rännor
ANRIN DRAIN
Inlopp

ANRIN DRAIN
Sandfång

ANRIN SELF


ANRIN Sport


Hus, gårdsplaner och trädgårdar      
Landskapsapplikationer
Gång och cykelvägar    
Gågator och torg    
Skolgårdar    
Tågstationer      
Bilparkering      
Parkeringshus          
Vägkantsavvattning      
Längsgående avvattning av väg            
Industriområden med tung trafik        
Hamnar        
Flygplatser          
Containerhamnar        
Bensinstationer och vattenskyddsområde            
Depåer            
Campingplatser        
Lekplatser    
Idrottsanläggningar