ANRIN SPORT

ANRIN SPORT Avvattningssystem 125 slitsad ränna

fär idrottsanläggningar i samma nivå som fotbollsplan
Design med likanivå för beläggning för löparbana
 
Rinne 125 C.5 – C.8 / R.5 - R.8
 

För det ökande antalet idrottsarenor som ligger i samma nivå utvecklades rännan ANRIN SPORT avvattningssystem NW125. Systemet garanterar en flexibilitet för att passa i olika förhållande och olika anläggningsområden. Undvikande av nivåskillnader ökar användarvänligheten och förenklar underhållet.
För att möta bestämmelserna från IAAF så kan det om det behövs (t ex vid tävling), monteras en avtagsbar kantskena eller täcklock på rännan.
 

Produkt specifikation - Ränna 125 C.5 – C.8 och Ränna 125 R.5 – R.8

Produkt specifikation125 C.5 – C.8125 R.5 – R.8Täcklock
Material Polymerbetong Polymerbetong PE-HD
Längd 100 cm 100 cm 100 cm
Bredd 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm
Höjd 18,7 - 20,0 cm 18,7 - 20,0 cm 5,0 cm
Vikt 22,5 - 26,0 kg 24,0 - 26,0 kg -
 

Service

Erbjuder anpassade lösningar och möjligheter för alla projekt. Dra nytta av ett tillförlitligt samarbete med våra tekniska konsulter som genom platsbesök kan hjälpa dig med ditt projekt. ANRIN innehar certifiering DIN EN ISO 9001.