ANRIN SPORT

ANRIN SPORT avvattningssystem 125

för idrottsarenor med förhöjd spelplan
 
Rinne 125 A/B/E/F
 

För avvattning av idrottsarenor med förhöjda planer används öppna kanaler med förhöjd kant på ena sidan. I segmentområdet
används öppna kanaler utan förhöjda kanter, eftersom spåret och segmenten normalt ligger i samma nivå.
Enligt DIN 18035 och internationella regler för löparbanor måste löparbanan ha en avgränsning på insidan som är minst 5 cm bred och 5 cm hög.
Rännkroppen i polymerbetong och PEHD täcklock kombinerar en fördelaktig dränering och avgränsning av löparbanan i ANRIN SPORT avvattningssystem NW 125.
 

Produkt specifikation - Ränna 125 A/B och Ränna 125 E/F

Produkt specifikation125 A/B 125 E/FTäcklock
Material Polymerbetong Polymerbetong PE-HD
Längd 100 cm 100 cm 100 cm
Bredd 16,0 cm 17,5 cm 16,0 cm
Höjd 20 cm 24,0 cm 5,0 cm
Vikt 16 kg 18 kg -
 

Service

Erbjuder anpassade lösningar och möjligheter för alla projekt. Dra nytta av ett tillförlitligt samarbete med våra tekniska konsulter som genom platsbesök kan hjälpa dig med ditt projekt. ANRIN innehar certifiering DIN EN ISO 9001.