ANRIN SPORT

ANRIN SPORT Kläm sten och kläm räls

för kant för konstgräsplaner i kombination med hårdgjord yta, kanalränna eller ränna
 
 

Med ANRIN SPORT klämsten av Polymerbetong och ANRIN SPORT klämräls i galvaniserad stål finns två högfunktionella och lättanvända klämsystem för kantning av traditionellt installerad konstgräs. I processen är den syntetiska tornen inriktad med motsvarande gripplar i klämspalten och fixerad på plats genom att köra i den syntetiska kilen. Klämsten och kläm räls är lämpliga för kombination med gatsten, kantsten och dräneringsrännor. Installationen sker i betong.
 

Produkt specifikation

Produkt specifikationKläm stenKläm räls
Material Polymerbetong Galvaniserad stål
Längd 100 cm 200 cm
Bredd 10,0 cm 3,0 cm
Höjd 20,0 cm 6,0 cm
Vikt 21,1 kg 7,0 kg
 

ANRIN SPORT kläm-set
för att förankra konstgräs. består av plastkilar och U-räls.
För varje meter av kläm-set behövs 4 plastkilar och 2 U-rälsar
 

Service

Erbjuder anpassade lösningar och möjligheter för alla projekt. Dra nytta av ett tillförlitligt samarbete med våra tekniska konsulter som genom platsbesök kan hjälpa dig med ditt projekt. ANRIN innehar certifiering DIN EN ISO 9001.