ANRIN SPORT

ANRIN SPORT Avvattningssystem kanal ränna

for idrottsanläggningar, typ C och D
Design med spår för idrottsanläggningar med beläggning
 
 

ANRIN SPORT kanal ränna av polymerbetong, med ett platt och öppet tvärsnitt, är ett smart alternativ för avrinning av sportanläggningar med ytor som inte är förankrade.
Som en ränna utan täcklock som är lätt att rengöra, är det en säker och relativt underhållsfri lösning vid en fotbollsplan tack vare det optimerade Höjd / Breddförhållandet. Varje ränna är utrustad med 2 förankringar som garanterar en stabil installation.
Installation sker i en betongbädd på 15x35 cm; Expansionsfogar var 20:e meter.
 

Produkt specifikation

Produkt specifikationKanal rännaSandfång
Material Polymerbetong Polymerbetong
Längd 100 cm 50 cm
Bredd 25,0 cm 25,0 cm
Höjd 7,0 cm 37,5 cm
Vikt 19,0 kg 22,0 kg
 

Service

Erbjuder anpassade lösningar och möjligheter för alla projekt. Dra nytta av ett tillförlitligt samarbete med våra tekniska konsulter som genom platsbesök kan hjälpa dig med ditt projekt. ANRIN innehar certifiering DIN EN ISO 9001.