SELF gårdsbrunn

SELF gårdsbrunn i olika utföranden

 
Med ANRIN avvattningssystem ska avledning av dagvatten ske säkert och snabbt. Vidare skall avvattningssystemet även klara av belastningar från trafik från området. Följande installationsbilder skall därför ses som exempel och är icke bindande. Kontakta ANRIN om du önskar specifik installationsvägledning av just ditt projekt.
Informationen som lämnas här bygger på vår långa erfarenhet av markarbeten och vägbyggande samt den senaste tekniken. Trots detta är konstruktörer och planerare skyldiga att alltid kontrollera produkterna och installationsanvisningarna för lämplig användning. Exempeldetaljerna angivna är förenklade rekommendationer för utförande. Konstruktioner ska utföras enligt projektspecifika installationsanvisningar.
 

Installation exempel – ANRIN SELF gårdsbrunn i markstensbeläggning

Einbauanleitung – ANRIN SELF Hofeinlauf in Pflasterung Installera rörledningen till gårdsbrunnen.
Gräv ur och anlägg en betongbädd
som består av 3 delar sand,
1 del vatten och 1 del cement (se
leverantörens anvisningar). Vid installation
med förhöjningsdel obeservera
installationsdjupet.
Einbauanleitung – ANRIN SELF Hofeinlauf in Pflasterung Placera gårdsbrunnen på betongbädden
och rikta in. Anslut rörledningen.
Vid installation med förhöjningsdel utför
perforeringen.

 
Einbauanleitung – ANRIN SELF Hofeinlauf in Pflasterung Motgjut med betong på sidorna av
gårdsbrunnen. Montera gallret.
Einbauanleitung – ANRIN SELF Hofeinlauf in Pflasterung Installera markbeläggningen.
Markytan skall avslutas 2 till 5 mm
högre än gallret.
 
 

Riktlinjer och föreskrifter

Nuvarande riktlinjer och regler måste följas vid installation. Exempel på regler och riktlinjer (internationella) är
följande:
DIN EN 1433 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
DIN 19580 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
RStO “Guidelines for the standardisation of the superstructure of vehicular areas”
DIN EN 206-1 “Concrete. Specification, performance, production and conformity”
DIN EN 1045-2

“Concrete, reinforced and prestressed concrete structures. Part 2: Concrete – Specification, properties, production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1”