ANRIN SELF avvattningsrännor

ANRIN SELF rännor gjorda av polymerbetong

 
 

ANRIN SELF rännor gjorda av polymerbetong

Materialet är sammansatt av naturligt förekommande mineraler, kristaller och harts. Utmärkande egenskaper är strukturella men också miljövänliga. I jämförelse med vanliga, cementbaserade material, så är polymerbetongen betydligt lättare vilket innebär en enklare hantering av produkten. Det går också att återvinna produkten direkt på arbetsplatsen, vilket innebär besparing av såväl tid och pengar. Den unika sammansättningen och val av högkvalitativa komponenter i polymerbetongen gör att den blir helt vattentät och har hög motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Som ett resultat kan ytor utformas på ett sätt som dränerar av dagvatten samtidigt som grundvattnet skyddas mot miljöföroreningar.