ANRIN SELF avvattningsrännor

SELF-150 - Tillbehör

 
Sandfång
SELF 150
Sandfång
 Gavel med utlopp
SELF 150
Gavel med utlopp
med 160 anslutning

 Tät gavel
SELF 150
Tät gavel
 
 
Vattenlås
SELF 150
Vattenlås
Dim 160
Röranslutning
SELF 150
Röranslutning
Dim 160
Tätningssats
SELF 150
Tätningssats
 
 

Tätningssats

Tätningen mellan rännans fogar spelar en viktig roll för funktionaliteten. Med ANRIN tätningsset, bestående av en sealser (poly-sulfid baserad), en primer, ett blandarställ, inkl. spiral och yrkespistol, kan man uppnå enkelt, säkret och snabbt en helt vattentät fog där krav på tätning finns.