ANRIN SELF drainage channels

SELF 150 - Installations exempel

 
Med ANRIN avvattningssystem ska avledning av dagvatten ske säkert och snabbt. Vidare skall avvattningssystemet även klara av belastningar från trafik från området. Följande installationsbilder skall därför ses som exempel och är icke bindande. Kontakta ANRIN om du önskar specifik installationsvägledning av just ditt projekt.

Informationen som lämnas här bygger på vår långa erfarenhet av markarbeten och vägbyggande samt den senaste tekniken. Trots detta är konstruktörer och planerare skyldiga att alltid kontrollera produkterna och installationsanvisningarna för lämplig användning. Exempeldetaljerna angivna är förenklade rekommendationer för utförande. Konstruktioner ska utföras enligt projektspecifika installationsanvisningar.

Viktigt: Sätt in galler vid installation!
 

Installations exempel

Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Gräv ur ett dike. Fyll med lämpligt
material och packa.


Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Gjut en betongbädd med 3 delar
sand, 1 del vatten och 1 del cement
(följ anvisningarna från leverantör).

Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Placera rännor, sandfång och gavlar
på betongbädden.

 
Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Anlägg rör och justera rännan så den
ligger rakt.Motfyll med betong.
Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Placera gallret på rännan.

Installation instructions – ANRIN SELF-100 with slotted steel grating in paving Installera stenbeläggningen.
Beläggningen bör vara 2 till 5 mm
högre än gallret.
 
 

Riktlinjer och föreskrifter

Nuvarande riktlinjer och regler måste följas vid installation. Exempel på regler och riktlinjer (internationella) är
följande:
DIN EN 1433 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
DIN 19580 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
RStO “Guidelines for the standardisation of the superstructure of vehicular areas”
DIN EN 206-1 “Concrete. Specification, performance, production and conformity”
DIN EN 1045-2

“Concrete, reinforced and prestressed concrete structures. Part 2: Concrete – Specification, properties, production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1”