ANRIN DRAIN Rännor för tung belastning

ANRIN för tung trafik gjort av polymerbetong

 
 

ANRIN för tung trafik gjort av polymerbetong

Materialet är sammansatt av naturligt förekommande mineraler, kristaller och harts. Utmärkande egenskaper är strukturella men också miljövänliga. I jämförelse med vanliga, cementbaserade material, så är polymerbetongen betydligt lättare vilket innebär en enklare hantering av produkten. Det går också att återvinna produkten direkt på arbetsplatsen, vilket innebär besparing av såväl tid och pengar. Den unika sammansättningen och val av högkvalitativa komponenter i polymerbetongen gör att den blir helt vattentät och har hög motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Som ett resultat kan ytor utformas på ett sätt som dränerar av dagvatten samtidigt som grundvattnet skyddas mot miljöföroreningar. Våra dräneringssystem (KE och SF) är testade och certifierade enligt DIN EN 1433 och KIWA BRL 5211.
 

Produkt specifikation

Produkt specifikation SF 100SF 150SF 200SF 300
Material Polymerbetong
Kantförstärkning Gjutjärn
Nominel bredd 100 mm      
  150 mm      
  200 mm      
  300 mm      
Falltyper Inbyggt fall 0.5 %  
  Trappfall  
  Vattenspegelfall
Fogsystem UNILINK® fog
Låssystem RapidLock lås
Gallerdesign OvalGrip