ANRIN DRAIN Kantförstärkta avvattningsrännor

KE-150 - Tillbehör

 
Sandfång
KE-150
Sandfång
med hink
dim 160 el 200 NBR tätningsring
Röranslutning
KE-150
Röranslutning
PE

Gavel
KE-150
Gavel
med röranslutning dim 160/200
 
 
Tät gavel
KE-150
Tät gavel
Övergångsstycke
KE-150
Övergångsstycke
Tätningssats
KE-150
Tätningssats
 
 

Tätningssats

Tätningen mellan rännans fogar spelar en viktig roll för funktionaliteten. Med ANRIN tätningsset, bestående av en sealser (poly-sulfid baserad), en primer, ett blandarställ, inkl. spiral och yrkespistol, kan man uppnå enkelt, säkret och snabbt en helt vattentät fog där krav på tätning finns.
 
 

Dimensioner