ANRIN DRAIN Kantförstärkta avvattningsrännor

KE-150 - Galler

 
Ett stort antal olika galler design I olika material kompletterar ANRIN kantförstärkta avvattningssystem. För alla utmaningar och olika estetiska krav så är ANRIN en säker och långvarig lösning. Gallren finns i belastningsklasser A15 till E600.
Alla galler följer standarden DIN 19580 / EN 1433.
 


Galler för KE-150


Nätgaller, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: C250, D400*
Längd: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 10 mm / 20 x 20 mm


Längsgående profilgaller
rostfritt stål
Belastningsklasser: C250
Längd: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm

Slitsat gjutjärnsgaller, OvalGrip Design
gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, E600*
Längd: 50 cm, SW 12 mm

Längsgående Galler,
gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, E600*
Längd: 50 cm, MW 25 x 11 mm

Slitsat galler, HEELGUARD,
gjutjärn, målat i svart
Belastningsklasser: D400*
Längd: 50 cm, SW 6 mm
 

 

* Undantag: Tvärs-över allmän väg. (Då skall SF ränna användas), SW = spårbredd / MW = maskbredd