ANRIN DRAIN Kantförstärkta avvattningsrännor

ANRIN reinforced edge systems made of resin concrete

 

Med ANRIN avvattningssystem ska avledning av dagvatten ske säkert och snabbt. Vidare skall avvattningssystemet även klara av belastningar från trafik från området. Följande installationsbilder skall därför ses som exempel och är icke bindande. Kontakta ANRIN om du önskar specifik installationsvägledning av just ditt projekt.

Informationen som lämnas här bygger på vår långa erfarenhet av markarbeten och vägbyggande samt den senaste tekniken. Trots detta är konstruktörer och planerare skyldiga att alltid kontrollera produkterna och installationsanvisningarna för lämplig användning. Exempeldetaljerna angivna är förenklade rekommendationer för utförande. Konstruktioner ska utföras enligt projektspecifika installationsanvisningar.

Viktigt: Sätt in galler vid installation!

 

Installationsexempel - A 15

Installationsexempel A 15 - Road concrete and / or concrete sheets or paving bed
Installationsexempel A 15
Betonglager och/eller marksten
Installationsexempel A 15 - Cast asphalt
Installationsexempel A 15
Asfalterad yta
Tillämpningsområde
Cykel och gågata
Skol- och lekområden
Gröna ytor
 
 

Installationsexempel - B 125

Installationsexempel B 125 - Road concrete and / or concrete sheets or paving bed
Installationsexempel B 125
Betonglager och/eller marksten
Installationsexempel  B 125 - Cast asphalt
Installationsexempel B 125
Asfalterad yta
Tillämpningsområde
Områden för gångtrafik
Personbilsparkering och parkeringshus
Garageinfarter för personbil och gårdsplaner
 
 

Installationsexempel - C 250

Installationsexempel C 250 - Road concrete and / or concrete sheets or paving bed
Installationsexempel C 250
Betonglager och/eller marksten
Installationsexempel C 250 - Cast asphalt
Installationsexempel C 250
Asfalterad yta
Tillämpningsområde
Längs vägar
Områden för lättare lastbilstrafik
 
 

Installationsexempel - D 400 - E 600

Installationsexempel D 400 - E 600 - Road concrete and / or concrete sheets or paving bed
Installationsexempel D 400 - E 600
Betonglager och/eller marksten
Installationsexempel D 400 - E 600 -Cast asphalt
Installationsexempel D 400 - E 600
Asfalterad yta
Tillämpningsområde
Vägar
Parkeringsområden
Gågator
Vägar i industriområden
Områden med högt axeltryck
Icke-offentliga trafikområden
 
 

Riktlinjer och föreskrifter

Nuvarande riktlinjer och regler måste följas vid installation. Exempel på regler och riktlinjer (internationella) är
följande:
DIN EN 1433 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
DIN 19580 “Drainage channels for vehicular and pedestrian areas”
RStO “Guidelines for the standardisation of the superstructure of vehicular areas”
DIN EN 206-1 “Concrete. Specification, performance, production and conformity”
DIN EN 1045-2

“Concrete, reinforced and prestressed concrete structures. Part 2: Concrete – Specification, properties, production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1”