ANRIN DRAIN Kantförstärkta avvattningsrännor

ANRIN kantförstärkta avvattningsrännor gjort av polymerbetong

 
Avvattning med hjälp av avvattningsrännor kan göras på tre olika sätt. Vattenspegelfall, där vattnet rinner av sig själv till utloppet genom vattenspegelfall. Trappstegsfall, sker avvattningen med fall i olika sektioner vilket uppnås genom olika typer av rännor och fall. Även inbyggt fall i rännan går att uppnå genom att använda sig av ränna 1-20.
Alla fall kan kombineras och anpassas för att uppfylla de hydrauliska och topografiska kraven.
 

Trappfall KE-100, KE-150

Stepped invert KE-100, KE-150
 

Vattenspegel fall KE-200

Constant invert KE-200
 

Fall KE-100, KE-150

Slope invert KE-100, KE-150