ANRIN DRAIN Kantförstärkta avvattningsrännor

ANRIN kantförstärkt system gjort i polymerbetong

 
Enligt DIN 19580/EN 1433 “Avvattningsrännor för motortrafik och gångtrafikanter”, är dessa ytor tilldelade specifika belastningsklasser beroende på beräknad belastning. Följaktligen kan respektive lämplig ANRIN-kantförstärkta avvattningsränna väljas med motsvarande galler. Följande tabeller visar typiska tillämpningsområden och vilken avvattningsränna som kan användas.
 

Avvattning för belastningsklasser A15 till E600

BelastningsklassTillämpningsområdeKE 100KE 150KE 100
A 15 (testkraft 15 kN) Cykel och gågata
  Skol- och lekområden
  Gröna ytor
         
B 125 (testkraft 125 kN) Områden för gångtrafik
  Personbilsparkering och parkeringshus
  Garageinfarter för personbil och gårdsplaner
         
C 250 (testkraft 250 kN) Längs vägar
  Områden för lättare lastbilstrafik
         
D 400 (testkraft 400 kN) Vägar
  Parkeringsområden
  Gågator
         
E 600 (testkraft 600 kN) Vägar i industriområden
  Områden med högt axeltryck
  Icke-offentliga trafikområden