ANRIN DRAIN Avvattningssystem gårdsbrunnar och sandfång

Avvattningssystem sandfångssystem - Produkt specifikation

 
 

Produkt specifikation

Produkt specifikation 
Material Resin concrete
Längd 54,0 cm
Bredd 36,0 cm
Höjd 107,5 cm, 147,5 cm
Vikt -
Kantförstärkning Gjutjärn
Nominell bredd 300 mm
Belastningsklass D 400 / E 600 och F 900 (ej för tvärsöver trafik av hårt belastade vägar)
Fogsystem UNILINK® fog
Låssystem RapidLock lås
 

Dimensioner

 

Service

Erbjuder anpassade lösningar och möjligheter för alla projekt. Dra nytta av ett tillförlitligt samarbete med våra tekniska konsulter som genom platsbesök kan hjälpa dig med ditt projekt.
ANRIN innehar certifiering DIN EN ISO 9001.