•  
 •  

Avvattningsrännor för belastningsklasser A 15 till E 600
Avvattning och kantsystem för idrottsarenor

 

ANRIN Nordic

För första gången i ANRINs historia etablerades den 1 juli 2017 ett helägt dotterbolag utanför Tysklands gränser. ANRIN Nordics främsta uppgift är att marknadsföra och sälja ANRIN avvattningssystem i de nordiska länderna (Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island). Med ett stort centrallager i Sverige kan vi leverera de flesta produkterna i Norden inom ett par dagar vilket gör oss till en stark samarbetspartner. ANRIN Nordic är en förlängning av det familjära företaget i Tyskland där perfektion, nyfikenhet och kreativitet står i fokus. Vår personal är specialiserade på avvattning och omhändertagande av dagvatten för att kunna erbjuda dig den bästa lösningen i ditt projekt. Och med ANRINs stora produktutbud har vi en lösning för alla olika scenarion.

 
 
 

ANRIN avvattningssystemet

I vår produktions- och logistik anläggning, placerad i Anröchte, North Rhine Westphalia, har vi utvecklat och producerat banbrytande lösningar för avvattningssystem gjort i polymerbetong. I tillägg till det har vi även ett stort utbud av galler för att tillgodose alla olika sorters utmaningar och utseendemässiga förhållanden. Det har vi gjort sedan 1971.

Tack vare vår effektiva produktion och logistik kan vi förse de flesta arbetsplatser i Norden med material inom några dagar. Med vår strävan efter perfektion och nyfikenhet på nya och kreativa lösningar så är du alltid säker på att våra avvattningsrännor är rätt lösning för dig och ditt projekt.

Miljontals meter av våra rännor är installerade och certifierade enligt DIN EN ISO 9001 vilket borgar för hög kvalité. ANRIN är ett familjeägt företag med långa traditioner och vi värdesätter framförallt vår tekniska kunnande och även förståelse för de enskilda projektens krav. 2017 etablerades ANRIN Nordic som är det första helägda dotterbolag utanför Tysklands gränser. ANRIN Nordic är din samarbetspartner i de Nordiska länderna. Vi strävar att alltid leverera de bästa avvattningsrännorna till ditt projekt. Kontakta oss gärna och testa vår kompetens!

 
 
 

Certificates

 
 • DIN EN ISO 9001

  I augusti 2006 certifierades ANRIN företaget vid första försöket utan fel vid den slutliga revisionen av materialtillsynsmyndigheten i North-Rhine Westphalia. Detta certifikat gäller för "Utveckling, produktion och försäljning av avvattningssystemet gjorda av polymerbetong". Detta kvalitetsmärke innebär en pålitlighet samt dokumentation av processer inom företaget och också en utmaning att ständigt göra nya strävanden inom produktoptimering, prestanda och punktlig leverans för kvalitetspolicyn hos ANRIN.
   
 • KOMO-certifiering av Kiwa

  På grund av företagets fortlöpande utveckling genomfördes ytterligare certifiering enligt KIWA BRL 5211 för vårt produktsortiment. KIWA är ett test-, övervaknings- och certifieringsinstitut i regi av statsbyggnadsförordningen som bekräftas av högsta byggnadsmyndigheten och är också ett institut på europeisk nivå enligt byggproduktsdirektivet.
  ANRIN DRAIN-avvattningssystemet KE och SF testades specifikt med avseende på deras prestanda och konkurrenskraft på nationella och internationella marknader och tilldelades KOMO-certifikatet.